Wat doen wij?

Gepubliceerd: Zondag, 09 februari 2014

Onze vereniging stelt zich tot doel :

"Van de Sint-Maartenskathedraal een centrum van ontmoeting in Ieper vredesstad maken".

Toren kathedraalDe kathedraal als centrum van ontmoeting schept ruimte voor culturele impulsen. Het erfgoed en de culturele troeven zijn de architectuur, cultuurgeschiedenis, het historisch patrimonium, en de sfeer en beleving van de kathedraal. Onze vereniging wil deze troeven ten volle uitspelen, en van de kathedraal een gastvrije en evidente plaats voor ontmoeting maken, met een aanbod zinvolle en zingevende hedendaagse activiteiten.

Sleutelbegrippen zijn kwaliteit, creativiteit, relevantie, een open geest en samenwerking. De vereniging wil waken over een waardevol cultureel aanbod in de kathedraal, en voor de uitvoering zo veel mogelijk samenwerken met anderen.

Concreet

Hiertoe zal onze vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

  1. Het coördineren en ondersteunen van culturele activiteiten in de kerk.
  2. Het actief ter beschikking stellen van de kerkinfrastructuur voor culturele activiteiten.
  3. Het zelf organiseren van culturele activiteiten, als aanvulling op het bestaande aanbod.
  4. De bevordering van het onderzoek over de geschiedenis van de kerk en haar kunstwerken.

Het religieuze kerkbezoek vermindert, maar toch merken we dat er heel wat mensen zijn die onze kerk ("kathedraal", want Ieper was van 1561 tot 1801 een zelfstandig bisdom) een warm hart toedragen, en zich er bijzonder verbonden mee voelen.  Deze mensen vinden momenteel geen plek om zich te verenigen.

In wat we beogen is het "netwerk"-gegeven dan ook erg belangrijk. Mensen verenigen en samenbrengen rond het (culturele) kerkwerk, bewust maken van de erfgoedwaarde van de kerk (en van de kunstwerken), in contact brengen met hedendaagse kunst die relevant is om in de kerk getoond te worden,… en hierbij maximaal het bestaande potentieel aan partners benutten.

Nu reeds wordt onze kathedraal vaak gesolliciteerd voor het organiseren van grootschalige culturele activiteiten, als grootste overdekte ruimte in de stad Ieper, maar het ontbreekt ons aan een gedegen sociaal en cultureel netwerk om deze activiteiten ‘professioneel’ op te vangen.

Hits: 10074