Reliekschrijn Sint-Maartenskathedraal op Topstukkenlijst

Gepubliceerd: Woensdag, 05 juli 2023 Geschreven door Alexander Declercq

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2023 werd een reliekschrijn uit de Sint-Maartenskathedraal in Ieper opgenomen op de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, beter bekend als de Topstukkenlijst.

Het reliekschrijn dateert uit 1625 en bestaat uit verguld koper, zilver en edelstenen. Het is 53 cm hoog, 36,5 cm breed en 25 cm diep. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd. Het opschrift en het wapenschild van de schenker, Antonius De Hennin, bisschop van Ieper van 1613 tot 1626, zijn uitgewist na de restauratie. Dankzij de gedetailleerde inventaris van 1858 kan de historiek van dit schrijn goed gereconstrueerd worden. Het schrijn sluit vormelijk aan bij het Sint-Eligiusschrijn dat in 1610-1614 door Jan Crabbe voor Sint-Salvator in Brugge werd vervaardigd. De pilasters in de vorm van een kariatide (vrouwenbeeld als schraagbeeld) zijn typisch voor de Vlaamse renaissance in Rijsel. Ze lijken zeer sterk op de kariatiden op de hoeken van de Oude Beurs in Rijsel.

Op het schrijn zijn zes heiligen afgebeeld, waaronder de heiligen Maria Magdalena, Agatha van Catania en Judocus van Ponthieu. Het reliekschrijn heeft volgens het ministerieel besluit een bijzondere artistieke waarde: dit criterium duidt op het artistieke belang van het voorwerp in vergelijking met de gekende kunstproductie. De motivatie is gebaseerd op de uniciteit, ijkwaarde en belang voor het collectief geheugen.

Met deze opname heeft de kerkfabriek als eigenaar enkele verplichtingen, zoals voorafgaande toelating vragen aan het departement voor fysieke ingrepen. De kerkfabriek kan ook beroep doen op een subsidieregeling voor conservatie of restauratie van het object. 

Het reliekschrijn is te zien in de tijdelijke tentoonstelling ‘Ongezien’ in de Sint-Maartenskathedraal (1 juli - 10 september 2023).

 

Meer info over de Topstukkenlijst: www.topstukken.be

Het reliekschrijn op Erfgoedplus: https://www.erfgoedplus.be/details/33011A01.priref.710111779

 

Hits: 1794